Mit dagpasningstilbud, er en fritvalgs -ordning, med kommunalt tilskud.
For at jeres barn kan blive passet hos mig, skal I være aktive, dvs. opskrevet på kommunens venteliste, helst straks efter fødslen.

Siden 1 april 2007 kan dette gøres på nettet, eller henvend dig på kommunens borgerservice.

Når I får tilbudt en kommunal plads, er det op til jer forældre, at vælge mit private pasningstilbud i stedet for og derefter ansøge om tilskud. Bemærk der er 1 måneds behandlingstid for tilskuddet.

 

Der betales fuldt tilskud og  forældretakst, hver den sidste dag i måneden, selvom jeg eller barnet holder ferie, fri, der er lukket eller barnet er syg. Tilskud, forældretakst og tillæg kan reguleres årligt, med 1 måneds varsel og med virkning fra 1 januar. Tilskud og forældretakst betales forud i måneden.

Andrea og Jasmin